1) ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες & αλλοδαποί πιανίστες όλων των εθνικοτήτων, οι οποίοι γεννήθηκαν από τις 16 Ιανουαρίου 1992 και μετά.

2) ΑΙΤΗΣΗ

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024. Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ και δεν επιστρέφεται.

3) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, μαζί με την αίτησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν όλα τα παρακάτω:

 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, όχι μικρότερες των 1200px., κατάλληλες για δημοσίευση. 

 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό 100 λέξεων (μέγιστο), στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

 1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Εκτός από αντίγραφο του διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) του διαγωνιζομένου, γίνεται δεκτό και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εκτός Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα αυτά και σε επικυρωμένη αγγλική μετάφραση.

 1. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Το ρεπερτόριο που έχει επιλεχθεί για καθέναν από τους τρείς γύρους (βλέπε ΛΙΣΤΑ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ παρακάτω). ΠΡΟΣΟΧΗ: δύο (2) αντίγραφα από τις παρτιτούρες των έργων του 20ου ή του 21ου αιώνα που θα παιχθούν στο 2ο Γύρο (Ημιτελικό) πρέπει να κατατεθούν στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τον Προκριματικό Γύρο του Διαγωνισμού.

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΤΥΧΙΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Αντίγραφα των Πτυχίων και Διπλωμάτων που πιστοποιούν το επίπεδο της μουσικής παιδείας του διαγωνιζομένου.

 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Κατάλογος – με χρονολογική σειρά – όλων των καθηγητών που ο διαγωνιζόμενος είχε έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής.

4) ΓΥΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις γύρους: Προκριματικό – Ημιτελικό – Τελικό. Ο Προκριματικός και ο Ημιτελικός θα έχουν τη μορφή ρεσιτάλ και θα διεξαχθούν στην αίθουσα δοκιμών της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρώην Κινηματοθέατρο «ΠΑΛΛΑΣ»), ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 71-73, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Τελικός περιλαμβάνει ένα κοντσέρτο με ορχήστρα και θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου θα απονεμηθούν τα βραβεία.
 1. Κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 20 λεπτών στον Προκριματικό Γύρο.
 1. Έως δώδεκα (12) πιανίστες θα επιλεγούν για να προχωρήσουν στον Ημιτελικό, όπου θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα 60 λεπτών.
 1. Τρεις (3) πιανίστες θα επιλεγούν για να ερμηνεύσουν ένα κοντσέρτο με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στον Τελικό.

5) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

 1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιλέξουν τα έργα που θα παρουσιάσουν από τη Λίστα Ρεπερτορίου του Διαγωνισμού. Η σειρά με την οποία θα εκτελεστούν είναι απόφαση του κάθε διαγωνιζόμενου.
 1. Το τελικό ρεπερτόριο θα πρέπει να υποβληθεί με την αίτηση (έως 15 Δεκεμβρίου 2022). ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 15Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024.
 1. Έργα που παίζονται σε έναν γύρο δεν μπορούν να ξαναπαιχτούν σε άλλον.
 1. Όταν υποβάλουν το επιλεχθέν ρεπερτόριό τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παραθέσουν τα πλήρη στοιχεία όλων των έργων: πλήρη τίτλο, αριθμό καταλόγου (BWV, KV, Hob., D, Op. κλπ.) και διάρκεια.
 1. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει έναν διαγωνιζόμενο όποτε το κρίνει απαραίτητο.
 1. Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραλειφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, έχοντας πάντοτε κατά νου το χρονικά περιθώρια.
 1. Δε θα επιτραπούν έργα που απαιτούν τη χρήση «προετοιμασμένου» πιάνου ή επιπρόσθετου εξοπλισμού.
 1. Δε θα γίνουν δεκτές εκτελέσεις έργων που δεν έχουν δημοσιευθεί.

6) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 • Η σειρά εμφανίσεως στον Προκριματικό Γύρο θα οριστεί με κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης 16.01.2025, ώρα 20:00, στην αίθουσα δοκιμών της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρώην Κινηματοθέατρο «ΠΑΛΛΑΣ»), ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 71-73, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Η παρουσία των διαγωνιζομένων είναι υποχρεωτική. Οι προκριθέντες θα κρατήσουν την ίδια σειρά στον Ημιτελικό, ενώ στον Τελικό τη σειρά θα αποφασίσει η Επιτροπή.
 • Όλα τα έργα πρέπει να παιχτούν από μνήμης.
 • Συνιστούμε στους διαγωνιζομένους να εκμεταλλευτούν πλήρως το χρόνο που τους αναλογεί σε κάθε γύρο του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την επιλογή του προγράμματος και τη χρήση του διαθέσιμου χρόνου.
 • Οι διαγωνιζόμενοι που αδυνατούν να παρουσιαστούν και να παίξουν όταν έρθει η σειρά τους αποκλείονται, εκτός εάν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος (ασθένεια ή ατύχημα). Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού από γιατρό και η Επιτροπή δύναται – κατά την κρίση της – να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης του διαγωνιζομένου.
 • Εάν σε οποιοδήποτε σημείο του Διαγωνισμού μετά τον Προκριματικό ένας διαγωνιζόμενος αποσυρθεί λόγω ασθένειας ή αποκλειστεί λόγω παρατυπίας, η οργανωτική/Κριτική Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να προκρίνει τον πρώτο επιλαχόντα στη θέση του αποχωρούντος διαγωνιζομένου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των επιλαχόντων, η Κριτική Επιτροπή θα κληθεί να ψηφίσει εκ νέου έως ότου βρεθεί ο επιλαχών με την υψηλότερη βαθμολογία.
 • Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο βραβείο.
 • Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του οποίου μαθητής διαγωνίζεται δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία που αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο.
 • Όλοι οι γύροι του Διαγωνισμού θα είναι ανοιχτοί στο κοινό και μπορεί να μεταδοθούν ζωντανά ή να μαγνητοσκοπηθούν/ηχογραφηθούν για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο για μελλοντική μετάδοση στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό.
 • Διαγωνιζόμενος που δίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες θα αποκλείεται.
 • Για την διοργάνωση του Διαγωνισμού καθώς και για την εγκυρότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα με τους όρους αυτής της προκήρυξης, υπεύθυνη είναι η Οργανωτική Επιτροπή.

7) ΛΙΣΤΑ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

Θα βρείτε τη Λίστα Ρεπερτορίου εδώ.

8) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣ

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν καθημερινά πρόσβαση σε πιάνο για μελέτη. Οι φιναλίστ θα έχουν δύο (2) πρόβες με την ορχήστρα.

9) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους οι διαγωνιζόμενοι είναι αποκλειστικά συμβεβλημένοι με το Διαγωνισμό, ο οποίος έχει το δικαίωμα, χωρίς πληρωμή δικαιωμάτων, να κάνει τα εξής:

 1. Να προχωρήσει στη μαγνητοσκόπηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, μετάδοση ή φωτογράφηση όλων των γύρων του Διαγωνισμού για τα Μέσα Ενημέρωσης, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διαγωνισμού και τον ιστότοπό του  ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
 1. Να προχωρήσει στην παραγωγή ντοκυμαντέρ ή κινηματογραφικής ταινίας.
 1. Να προχωρήσει στην παραγωγή και κυκλοφορία ηχογραφήσεων από όλους τους γύρους του Διαγωνισμού, μερικώς ή ολικώς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συναυλιών των βραβευθέντων που θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος του Διαγωνισμού.
 1. Να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους να διαθέσουν εύλογο χρόνο για συνεντεύξεις ή εκτελέσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης στη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 1. Να ζητήσει από τους βραβευθέντες να είναι διαθέσιμοι έως και τέσσερεις (4) ημέρες μετά το τέλος του Διαγωνισμού για να δώσουν συναυλίες ή να εμφανιστούν σε events προώθησής του. Για όλα αυτά δε θα υπάρξει αμοιβή, όμως η Οργανωτική Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη διαμονή των βραβευθέντων.
 1. Οι βραβευθέντες έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τη διάκρισή τους σε κάθε μελλοντικό διαφημιστικό υλικό τους.

10) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

Οι επαγγελματικές προτάσεις που προσφέρονται στους βραβευθέντες ως άμεσο αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μέσω του γραφείου του Διαγωνισμού για μια περίοδο δύο (2) ετών, δηλαδή από τις 24 Ιανουαρίου 2025. Οι βραβευθέντες αναμένεται να αναλαμβάνουν όλες αυτές τις δεσμεύσεις όποτε είναι εφικτό.

11) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν λεπτομερείς οδηγίες για τη μετακίνηση, τη διαμονή και την εστίασή τους. Ο Διαγωνισμός δεν δύναται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, στέγασης και σίτισης των διαγωνιζομένων. 

12) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με την ερμηνεία κάποιου τμήματος των όρων και των κανονισμών του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου «Γιώργος Θυμής», η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Κριτικής Επιτροπής θα είναι αμετάκλητη και δεν θα επιδέχεται κανενός είδους ένσταση. Καμία αλληλογραφία δεν θα υπάρξει πέραν αυτού.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει όποιον από τους όρους και τους κανονισμούς περιλαμβάνονται στο παρόν, εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του Διαγωνισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: info@thymiscompetition.gr