Εισαγωγή

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε, υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εγγράφεστε ως μέλη και συνδρομητές, υποστηρικτές ή εθελοντές, επικοινωνείτε και χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο thymiscompetition.gr (εφεξής «Διαγωνισμός» ή «Δικτυακός Τόπος»), ή αλληλεπιδράτε μαζί μας με σχόλια και αξιολογήσεις στους λογαριασμούς μας στα social media.

Διαβάζοντας με προσοχή την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να ενημερωθείτε με πληρότητα και διαφάνεια για :

 • τις αρχές που μας καθοδηγούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία
 • τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας
 • τους τυχόν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
 • τα δικαιώματα σας και τον τρόπο άσκησής τους

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (στο εξής «ΓΚΠΔ»), Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Κωνσταντινίδης Γεώργιος κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Πλάτωνος αρ 33 τηλέφωνο επικοινωνίας 2310  224 722 email : info@thymiscompetition.gr.

 

Αρχές Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Τηρούμε με σεβασμό τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ

 1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο σύννομο, θεμιτό και διαφανή («νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια»).
 2. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»).
 3. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που είναι κατάλληλη, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 4. Μεριμνούμε, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα («ακρίβεια»).
 5. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 6. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα απευθείας από εσάς, είτε μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων. Έτσι, η παραχώρηση των δεδομένων από εσάς είναι είτε αναγκαία για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είτε προαιρετική, όπως για παράδειγμα όταν θα τα χρησιμοποιήσουμε για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του δικτυακού μας τόπου. Σας ενημερώνουμε για την υποχρεωτική παραχώρηση Δεδομένων με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα στις οικείες φόρμες.

Μπορείτε να αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο Δικτυακό Τόπο, στην περίπτωση αυτή όμως ενδέχεται να καταστεί αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών από εμάς. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα :

 • Δεδομένα κατά την συμπλήρωση και υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα οποία επισημαίνονται ως υποχρεωτικά και είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα : στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), ημερομηνία γέννησης, αντίγραφο διαβατήριου ή ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης (μορφή PDF), δυο φωτογραφίες, Βιογραφικό Σημείωμα, ρεπερτόριο, Πτυχία & Διπλώματα (μορφή PDF). Επισημαίνεται ότι ο Κατάλογος Καθηγητών που προσκομίζει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την συναίνεση των προσώπων αυτών και θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά για την αξιολόγηση και μόνο της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό χωρίς να κοινοποιηθεί περαιτέρω για κανένα άλλο σκοπό.
 • Δεδομένα οικονομικά που δηλώνετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως στοιχεία πληρωμής, τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), ύψος συναλλαγών, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα). Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον (SSL) της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς να αποθηκεύονται από τo δικτυακό μας τόπο thymiscompetition.gr
 • Δεδομένα κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας για να υποβάλλετε ερωτήματα και να επικοινωνήσετε μαζί μας με υποχρεωτικά : Ονοματεπώνυμο*, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*
 • Δεδομένα επικοινωνίας κατά την εγγραφή σας στο Newsletter (email)
 • Δεδομένα εικόνας και ήχου από τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, φωτογράφιση και κινηματογράφηση του Διαγωνισμού και των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως συνεντεύξεις βραβευθέντων, συμμετοχή αυτών σε προωθητικά events κοκ, σύμφωνα με τους οικείους όρους του Κανονισμού
 • Δεδομένα που εμφανίζονται στην ενότητα «καλάθι», όπως οικονομικό πακέτο συνδρομής της επιλογής σας
 • Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις σελίδες του gr στο facebook και στο Instagram όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, όπως username, σχόλια, μηνύματα και πληροφορίες,
 • Δεδομένα τεχνικά όπως κανάλι – πηγή προέλευσης, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στο Δικτυακό μας Τόπο
 • O παρόν ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση των Cookies μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

Δεδομένα ανηλίκων Ο Δικτυακός μας Τόπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους, κατά συνέπεια δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας Με σεβασμό στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τα ακόλουθα :

-Παροχή στοιχείων για τις υπηρεσίες που ζητάτε μέσω του Δικτυακού μας Τόπου, όπως υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εγγραφή ως υποστηρικτής του θεσμού, εθελοντής κοκ

– Διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των πληρωμών σας.

-Επικοινωνία: Προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας

-Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης  για νέα που  αφορούν το Διαγωνισμό, ενημερώσεις για συναυλίες και άλλες δράσεις του Συλλόγου Φίλων Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή εύκολα και απλά να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό μας δελτίο..

Για τη λειτουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας , όπως για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσκληση να συμμετέχετε σε έρευνες ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών μας.

Για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις είτε απορρέουν από συμβατικές μας δεσμεύσεις είτε από τη νομοθεσία  

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν στηριζόμαστε στις ακόλουθες βάσεις, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ:

Το έννομο συμφέρον μας για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, την ταυτοποίηση σας, όπου απαιτείται, καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων, των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, με την παροχή δυνατότητας διαγραφής (unsubscribe) οποτεδήποτε

Η συγκατάθεσή σας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την επικοινωνία μαζί μας μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας, την εγγραφή σας στο Newsletter ή ως μέλος, υποστηρικτής ή εθελοντής

Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, όπως για την τήρηση των φορολογικών και λογιστικών διατάξεων, τη νομοθεσία για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.ο.κ.

Αποδέκτες των Δεδομένων  Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο πρόσωπα που δεσμεύονται με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας όπως τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού και οι απαραίτητες συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, διαχείρισης και συντήρησης των δεδομένων, διανομής email, έρευνας και ανάλυσης, η μηχανή αναζήτησης Google, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, ή όταν οι ίδιοι έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικό χρονικό διάστημα διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας», καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας μαζί μας, διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

Τα δεδομένα μέσω των λογαριασμών του Διαγωνισμού στα κοινωνικά δίκτυα, όπως Fcebook και Instagram, διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς και σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που περιλαμβάνονται στην πολιτική προστασίας των δεδομένων των μέσων αυτών.

                Τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies

Ακόμη, προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία όπως φορολογική, λογιστική, απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις, μπορούμε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

Ασφάλεια των δεδομένων Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας, έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων, τα κατάλληλα antivirus, firewall και το πιστοποιητικό SSL

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας και να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα κοινοποιούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ).

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας).

Δικαίωμα διαγραφής στην περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας ( για λόγους εμπορικής προώθησης) και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό

Επικοινωνήστε μαζί μας να ασκήσετε τα δικαιώματα σας Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή για οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με τα δεδομένα σας ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@thymiscompetition.gr δίνοντας μας όνομα, επώνυμο, email, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση σας και την επεξεργασία του αιτήματος σας.   

Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε πως η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ή πως οι ως άνω απαντήσεις που λάβατε από εμάς δεν  επαρκούν, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr) ή, με βάση τον τόπο κατοικίας σας, στην αρμόδια εθνική Αρχή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ.  

Εφαρμοστέο δίκαιο και Επίλυση διαφορών Συμφωνούμε αμοιβαία να καταβάλουμε προσπάθεια φιλικής επίλυσης της τυχόν διαφοράς μας που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, με την υπαγωγή τους σε εξωδικαστικές διαδικασίες, όπως η Διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική διευθέτηση, οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση των διαφορών, ως αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις της και να παραμένετε ενημερωμένοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2022