ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ

MARTYNA JATKAUSKAITE (LITH)- 1ο Βραβείο

KONSTANTINOS DESTOUNIS (GR) – 2ο Βραβείο

VASILIOS RAKITZIS (GR) – 3ο Βραβείο

Κριτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Κυπριανός Κατσαρής – πιανίστας

Μέλη:
Bernard Ringeissen – πιανίστας
Νόρα Λουκίδου – πιανίστας
Γιώργος Κωνσταντινίδης – πιανίστας
Hamish Milne – πιανίστας
Γιάννης Βακαρέλης – πιανίστας
Yang Liqing – πιανίστας

Συλλογή φωτογραφιών διαγωνισμού