ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΟΣΟΓΛΟΥ- 1ο Βραβείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΒΛΑΣ – 2ο Βραβείο

ΤΙΤΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ – 3ο Βραβείο

Συλλογή φωτογραφιών διαγωνισμού